Menu

Logens devise

Mel.: Jylland mellem tvende have.
Tekst af: Grethe Rugholm.

Olaf Rye dit navn vi bære
fædrelandet værned' du,
by forsvared' du med ære!
Brodersind var før som nu,
venskab gror i sandheds pagt,
vi med kærlighed,
med kærlighed står vagt.